Tuesday, February 23, 2010

Serkap Jarang!!


SU gunakan serkap ini diwaktu pagi dan petang bagi proses biak baka yang sempurna.. ini kerana apabila menggunakan serkap sebegini, Bapak2 pembaka dapat menjalankan tugasnya dengan baik kerana kawasan yang terhad bagi induk melarikan diri..disamping itu juga, serkap digunakan bagi tujuan menghalang serama dari diserang oleh pemangsa seperti kucing..SU amat berpuas hati dengan fungsi serkap ini dan ternyata keberkesanan serkap ini telah membantu sedikit sebanyak dalam proses biak baka yang berkualiti bagi reban SU..

No comments:

Post a Comment